Zmiana taryf

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Tyczynie informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie zatwierdził taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gmin Tyczyn – (miejscowość: Tyczyn, Hermanowa, Kielnarowa, Matysówka, Borek Stary), Rzeszów - (osiedle Biała, osiedle Budziwój), Chmielnik - (miejscowość: Chmielnik), Błażowa - (miejscowość: Nowy Borek), Lubenia - (miejscowość: Siedliska), na okres 3 lat, na podstawie złożonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Tyczynie wniosku z dnia 12 marca 2018 r.

 

Zatwierdzone taryfy wejdą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia zatwierdzonych taryf na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Nowe taryfy będą obowiązywać od 01.06.2018r. 

 

W załączeniu zamieszczamy zatwierdzone taryfy.

 

Niniejszy komunikat stanowi realizację obowiązku, o którym mowa w art. 24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Go to top